Rozwój działalności dzięki leasingowi maszyn

Każde dopiero co startujące przedsiębiorstwo często boryka się z problemem braku pieniędzy. Kredyty w banku owszem, są dostępne, lecz zaciąganie kolejnego sprawi, że będziemy mieli jeszcze większe długi do spłacenia. Na dofinansowania z Unii albo Urzędu Pracy często trzeba czekać miesiącami, a inwestorzy pojawiają się, gdy są zyski. Błędne koło? Może, lecz rozwiązaniem tego problemu może być leasing maszyn.

Na czym polega leasing?

Usługą wydzierżawienia narzędzi albo maszyn przez jedną stronę drugiej nazywamy leasingiem. Zgodnie z prawem polskim, finansująca strona nabywa wskazane dobra materialne i przekazuje je wydzierżawiającemu. W rozumieniu prawa leasingu maszyn mogą to być wszelakie urządzenia, materiały eksploatacyjne (lecz nie gaz, ropa czy ciecze) oraz zwierzęta w stanie innym niż wolny.

W ramach tej umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca biorący leasing maszyn decyduje się na spłacanie w ratach wartości zakupionych przedmiotów. Dzierżawca natomiast ma prawo do pobierania nieco zawyżonej kwoty od tej, za jaką zakupił sprzęt do leasingu.

Zalety leasingu maszyn

Ta forma pożyczania sprzętu jest bardzo wygodna dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych początkujących. W zamian za raty zapisane w umowie, możemy zamówić leasing samochodowy potrzebnych do naszej pracy i generować zyski. Przy tym nie potrzebuje on wydawać olbrzymiej kwoty na sam start, aby móc pracować.

Wiele firm dzięki leasingowi maszyn było w stanie rozpocząć działalność. Dla obu stron, przedsiębiorstwa oraz banku, jest to rozwiązanie korzystne. Firma może zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt, a bank posiada gwarancję, że zostanie ten dług zwrócony. Co więcej, w momencie zakończenia umowy, lecz niespłacenia w pełni rat bank może zabrać maszyny w leasingu i przekazać je kolejnemu przedsiębiorstwu. Pozornie jest to strata dla firmy, lecz jeśli z jakiś powodów nie będzie ona dalej potrzebować leasing maszyn, to przynajmniej nie będzie miała problemu z ich sprzedażą.

Podsumowanie

Reasumując – leasing jest to umowa cywilnoprawna opierająca się na zakupieniu i przekazaniu przez dzierżawcodawcę dóbr materialnych dzierżawcobiorcy w zamian za regularne wpłaty gotówkowe na rzecz zwrotu kosztów leasingu maszyn. Jest to wygodna forma zarządzania kapitałem dla obu stron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *